Các dịch vụ khác

khac

Hỗ trợ đào tạo thuỷ thủ, thuyền viên.
Làm thủ tục xuất nhập Cảng cho tàu đánh cá.
Thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác để thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá theo quy định của pháp luật.

 

 
FacebookGoogle+PinterestEmailChia Sẻ Với Bạn Bè

0 BÌNH LUẬN