Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông công bố thông tin của Công ty, bao gồm:

  1. Kế hoạch hoạt động năm 2017 (Chi tiết)
  2. Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2016 và 3 năm liền kề (Chi tiết)
  3. Báo cáo kết quả thực hiện NVCI năm 2016 (Chi tiết)
  4. Tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty (Chi tiết)
  5. Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp (Chi tiết)
  6. Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2016 (Chi tiết)
  7. Báo cáo tài chính 2016 (Chi tiết)
  8. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (Chi tiết)
  9. Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (Chi tiết)

 
FacebookGoogle+PinterestEmailChia Sẻ Với Bạn Bè

0 BÌNH LUẬN