Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông công bố thông tin của Công ty, bao gồm:

  1. Kế hoạch hoạt động năm công ích năm 2019 (Chi tiết)
  2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2019 (Chi tiết)
  3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2018 (Chi tiết)
  4. Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019 (Chi tiết)
  5. Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2018 (Chi tiết)
  6. Báo cáo tài chính 2018 (Chi tiết)
 
FacebookGoogle+PinterestEmailChia Sẻ Với Bạn Bè

0 BÌNH LUẬN