Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về “Công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước” và Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp”, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông công bố thông tin của Công ty, bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính năm 2020
  2. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công ích và Sản xuất kinh doanh năm 2021
  3. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

 

 
FacebookGoogle+PinterestEmailChia Sẻ Với Bạn Bè

0 BÌNH LUẬN