Công bố thông tin năm 2023

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp”, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông công bố thông tin của Công ty, bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính năm 2022
  2. BC đánh giá về KQ thực hiện KH sản xuất kinh doanh năm 2022
  3. BC đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác 2022
  4. BC tài chính 6 tháng đầu năm 2023
 
FacebookGoogle+PinterestEmailChia Sẻ Với Bạn Bè

0 BÌNH LUẬN