Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản “Tài sản: Xe ô tô con 4 bánh hiệu Toyota số loại Zace GL”

Thông báo số 277a/TB-HSBĐ ngày 22/11/2022 về việc Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản “Tài sản: Xe ô tô con 4 bánh hiệu Toyota số loại Zace GL”

(Chi tiết)

 
FacebookGoogle+PinterestEmailChia Sẻ Với Bạn Bè

0 BÌNH LUẬN